Raad van Bestuur en Management


De Raad van Bestuur van smartphoto group NV is als volgt samengesteld:

De heer Philippe Vlerick   – Voorzitter
De heer Stef De corte – Gedelegeerd Bestuurder
Pallanza Invest bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen   –  Bestuurder
Mevrouw Katya Degrieck   –  Bestuurder
De heer Hans Van Rijckeghem   –  Bestuurder
Alychlo nv, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Coucke   –  Bestuurder
Mevrouw Alexandra Leunen   –  Bestuurder

 

__________________________________________________________________

KORTE BIOGRAFIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 

Philippe Vlerick
Voorzitter, niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Vlerick Group, Doorniksewijk 49, 8500 Kortrijk, België

Houder van meerdere diploma’s aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten (wijsbegeerte, rechten, management, business administration). Ruime ervaring als bestuurder en manager in talrijke ondernemingen, waarvan meerdere in de financiële en de industriële sector.

Actief in sectorfederaties en belangenverenigingen van de ondernemingswereld (VBO, Voka, enz.).

Niet-uitvoerend bestuurder bij de Vennootschap sinds 1995. Vice-voorzitter sinds 28 november 2005 en Voorzitter sinds 10 mei 2017. Lid van het Benoemingscomité en voorzitter van het Remuneratiecomité.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• BIC Carpets NV (voorzitter);
• UCO NV (voorzitter, gedelegeerd bestuurder);
• Raymond Uco Denim Private Limited (voorzitter);
• Exmar NV (bestuurder);
• KBC Groep (ondervoorzitter);
• Besix NV (bestuurder);
• BMT NV (bestuurder);
• ETEX Group SA (bestuurder);
• Vlerick Business School (bestuurder);
• Corelio NV (ondervoorzitter);
• LVD Company NV (bestuurder);
• Pentahold NV (voorzitter);
• Concordia Textiles NV (bestuurder);
• Hamon & Cie (bestuurder);
• Thrombogenics (bestuurder);
• Durabilis NV (ondervoorzitter);
• Festival van Vlaanderen (voorzitter).

Daarnaast is de heer Vlerick bestuurder van diverse familiale vennootschappen. De heer Vlerick heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

De heer Vlerick bezit geen aandelenopties van smartphoto group NV en houdt geen aandelen op naam van de Vennootschap aan. De heer Vlerick is hoofdaandeelhouder van de vennootschappen die zich hebben verenigd in het Consortium VIT, dat houder is van 6 770 472 aandelen (17,18%) smartphoto group NV, waarvan 36 072 aandelen aangehouden worden door de heer Vlerick ten persoonlijke titel.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Vlerick, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Stef De corte
Gedelegeerd bestuurder, CEO

Kantooradres: smartphoto group NV, Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, België

Burgerlijk ingenieur. Sinds 1999 actief binnen de Vennootschap, respectievelijk als Finance & Administration Manager, vervolgens directeur van de Wholesale divisie die toen 18 labs in Europa telde, later als Chief Financial Officer en sinds december 2005 als Managing Director van smartphoto.

Lid van het Executive Committee sinds 1999. Op de Algemene Vergadering van 12 mei 2010 werd de heer Stef De corte benoemd tot bestuurder en op 7 juni 2012 tot gedelegeerd bestuurder van smartphoto group NV.

Voorheen actief in verschillende consultancy functies op het vlak van productie, logistiek en algemeen bedrijfsbeleid bij Bekaert-Stanwick en bij ABB Service.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Flugia NV (bestuurder);
• Daddy Kate NV (bestuurder).

De heer De corte heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. De heer De corte houdt geen aandelen op naam van de Vennootschap aan ten persoonlijke titel. Acortis BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer De corte houdt 52 500 aandelen aan. Acortis BVBA en de heer Stef De corte bezitten geen aandelenopties van smartphoto group NV.

Er bestaat een overeenkomst die – enkel bij uittreding op verzoek van de Vennootschap – voorziet in een financiële compensatie van twaalf maanden.

 

Geert Vanderstappen, vaste vertegenwoordiger van Pallanza Invest BVBA
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Pentahold NV, Molenberg 44, 1790 Affligem, België

Burgerlijk ingenieur. Was actief als financieel directeur bij de Vennootschap tussen 1993 en 1999, dus meer dan vijf jaar geleden. Als partner bij Pentahold NV en Buy-Out Fund CVA beschikt de heer Vanderstappen over een gedegen financiële expertise.

Niet-uitvoerend bestuurder sinds 28 november 2005. Bestuurder en voorzitter van het Auditcomité. De heer Vanderstappen beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van artikel 526 bis §2 van datzelfde Wetboek zoals bepaald door de Wet van 17 december 2008 tot oprichting van een Auditcomité voor genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen.

Het huidig mandaat van Pallanza Invest BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Vanderstappen, als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Kinepolis NV;
• Vergokan International NV;
• Garden Vision (Oh!Green) NV;
• Pentahold NV;
• Devan International NV.

De heer Vanderstappen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

De heer Vanderstappen houdt geen aandelen op naam van smartphoto group NV aan, en heeft evenmin ingeschreven op enige aandelenopties.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Vanderstappen, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Katya Degrieck, vaste vertegenwoordiger van FOVEA B.V.B.A.
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: FOVEA BVBA, Vronerodelaan 103, 1180 Brussel, België

Handelsingenieur. MBA. Sinds een 20-tal jaren actief in de mediawereld: onder meer gedelegeerd bestuurder van ECI België, dochter van Bertelsmann en lid van het directiecomite ECI Nld, Corporate Director Business Development manager van Corelio, lid van het Directiecomite  van Corelio NV, later Mediahuis NV, en bestuurder bij diverse mediabedrijven van de holdings Corelio en/of Mediahuis, waarvan Arkafund, een risicokapitaalfonds.

Vandaag Strategic Partner Development Lead bij Google, waar mevrouw Degrieck digitale monetisatiestrategiën van de grote uitgevers- en entertainment bedrijven in België, Google’s top partners, onderzoekt en helpt implementeren. Voorheen werkzaam als Change Management consultant bij Andersen Consulting, en Strategische planning manager bij het coördinatiecentrum van Chrysler – Jeep.

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder sinds 8 mei 2013. Mevrouw Katya Degrieck vervult de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526 ter Wetboek van vennootschappen. Lid van het Auditcomité sinds 10 mei 2017.

Het mandaat van FOVEA BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Katya Degrieck, als bestuurder bij de Vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Mevrouw Degrieck heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

Mevrouw Degrieck houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en mevrouw Degrieck, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Hans Van Rijckeghem
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Locofin B.V.B.A. Bunder 4 – 9080 Lochristi, België.

Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (VLEKHO – Brussel). PUB (Vlerick Business School – Gent). Sinds 2010 gedelegeerd bestuurder van Shopinvest NV, e5 Mode NV, European Clothing Group NV en diverse gerelateerde bedrijven; alsook bestuurder van diverse gerelateerde buitenlandse bedrijven.

De heer Van Rijckeghem startte zijn loopbaan in 1993 bij KBC Bank NV. Vervolgens was hij een tiental jaar actief bij de onafhankelijke dienstverlener Lessius Corporate Finance (partner tot 2009). Eveneens actief als bestuurder van VZW PC Caritas Melle en van de regioraad VOKA Antwerpen-Waasland.

Niet-uitvoerend bestuurder sinds 10 mei 2017. Lid van het Auditcomité. De heer Van Rijckeghem beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit in de zin van artikel 526 bis §2 van datzelfde Wetboek zoals bepaald door de Wet van 17 december 2008 tot oprichting van een Auditcomité voor genoteerde vennootschappen en financiële ondernemingen.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

De heer Van Rijckeghem heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap. De heer Van Rijckeghem is gedelegeerd bestuurder van Shopinvest NV, dat houder is van 6 740 066 aandelen (17,10%) smartphoto group NV. De heer Van Rijckeghem houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Van Rijckeghem, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Marc Coucke, vaste vertegenwoordiger van Alychlo N.V.
niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Alychlo N.V. Lembergsesteenweg 19 – 9820 Merelbeke, België.

Master Farmaceutische Wetenschappen (UGent) gevolgd door Post Universitair Bedrijfsbeheer (MBA Vlerick Business School – Gent). Oprichter en gewezen CEO van Omega Pharma. Na verkoop hiervan investeert de heer Coucke via Alychlo NV in verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vennootschappen.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Fagron NV (bestuurder);
• Mithra Pharmaceuticals NV (voorzitter).
• Ecuphar NV (bestuurder);
• miDiagnostics NV (bestuurder).

Niet-uitvoerend bestuurder sinds 10 mei 2017.

Zijn huidig mandaat als bestuurder bij de Vennootschap loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

De heer Coucke heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

De heer Coucke is hoofdaandeelhouder van Alychlo NV, dat houder is van 4 938 694 aandelen (12,53%) smartphoto group NV. De heer Coucke houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en de heer Coucke, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.

 

Alexandra Leunen
Niet-uitvoerend bestuurder

Kantooradres: Patada Consult Van Hamméestraat 41 – 1030 Brussel, België.

Graduaat Marketing (EPHEC). Graduaat International Advertising Association (IAA). Freelance Consultant (Patada Consult) in diverse ondernemingen op vlak van marketing, communicatie en digitalisering. Voorheen oprichter en Managing Partner van Lemon Crush BVBA, verkocht in 2013. Actief in ‘Woman on board’, ‘Réseau Entreprendre Bruxelles’ en ‘Entrepreneurs WE’.

Huidige bestuursmandaten bij andere vennootschappen:
• Toolbox VZW (bestuurder);
• Tale Me BVBA (bestuurder).

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder sinds 10 mei 2017. Mevrouw Alexandra Leunen vervult de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 526 ter Wetboek van vennootschappen. 

Het mandaat mevrouw Alexandra Leunen als bestuurder bij de Vennootschap, loopt tot aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2020.

Mevrouw Leunen heeft geen familiale banden met andere leden van de bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van de Vennootschap.

Mevrouw Leunen houdt geen aandelen op naam en geen aandelenopties aan van smartphoto group NV en heeft evenmin een andere zakelijke band met de groep.

Er bestaat geen overeenkomst tussen de Vennootschap of haar verbonden ondernemingen en mevrouw Leunen, die bij uittreding voorziet in enige uitkering.