Financiële kalender

1 maart 2019* (vóór beurstijd)
Jaarlijks communiqué jaarresultaten 2018

8 mei 2019 (om 14.00u)
Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 augustus 2019* (na beurstijd)
Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2019

* indicatieve data