Informatie betreffende de toekenning of de betaling van dividenden

Dividendpolitiek

In het verleden heeft de Vennootschap dividenden uitgekeerd en dit voor de laatste keer over het boekjaar 2003.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei 2018 voorstellen om geen dividend over het boekjaar 2017 uit te keren.