Openbaarmaking overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 19 juni 2013
Openbaarmaking overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 – 

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Koramic Finance Company NV, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk, gecontroleerd door de heer Christian Dumolin, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten op 17 juni 2013 onder de statutaire drempel van 5% is gedaald.

Kennisgeving ontvangen op 17 juni 2013:

Houders van stemrechten                   Vorige kennisgeving         Nà de transactie
………………………………….                   # stemrechten                    # stemrechten              % stemrechten
Koramic Finance Company NV                3.933.775                   1.827.314                        4,99%
Christian Dumolin
Ter Bede Business Center
Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk

Totaal aantal stemrechten (de noemer): 36.619.505

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:

De aandelen worden rechtstreeks aangehouden door Koramic Finance Company NV. Koramic Finance Company NV is de rechtstreekse dochteronderneming van Koramic Investment Group NV die op haar beurt een directe dochteronderneming is van Koramic Holding NV. Koramic Holding NV is een dochteronderneming van Newport Investments SA waarvan de meerderheidsaandeelhouder dhr. Christian Dumolin is.

De ontvangen kennisgeving waarvan de informatie in dit persbericht is weergegeven, is beschikbaar op de corporate website van smartphoto group NV www.smartphotogroup.com onder de rubriek Investeerders/ Transparantiewetgeving/ Transparantieverklaringen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen, of wijzigingen hiervan, moeten – naar aanleiding van de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van smartphoto group NV – verstuurd worden naar:

Maggy Van den Stock
e-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com

Voor aanvullende informatie
Stef De corte, CEO

smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.98.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com     –   Internet:       www.smartphotogroup.com
 
 
This press release is also available in English.