Openbaarmakingen kennisgevingen ontvangen op 2 februari 2017

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren – 2 februari 2017 – 20.00u –

Openbaarmaking ontvangen kennisgeving – 

 Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Klik hier voor het volledige persbericht.