Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 10 april 2015

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en 

Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 13 mei 2015 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link, http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2015/jaarlijkse-algemene-vergadering-van-aandeelhouders-van-13-mei-2015/

en omvat:

 • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
 • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 10 april 2015;
 • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
 • Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van
  het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
 • Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2014;
 • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2014;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2014: zie Jaarverslag 2013 van pagina 18 tot en met pagina 51;
 • Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2014: zie Jaarverslag 2014 van pagina 54 tot en met pagina 55;
 • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2014 van pagina 35 tot en met pagina 37;
 • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
 • Volmachtformulieren;
 • Uitleg gebruik volmachten.

Het jaarlijks financieel verslag van smartphoto group NV: Jaarverslag 2014 is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:

https://storage.googleapis.com/smartphoto-express-qa-wp-smartphotogroup-com/1/2015/04/JV_2015_WEB.pdf

Voor aanvullende informatie

Stef De corte, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.98.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com     –   Internet: www.smartphotogroup.com