Relevante informatie in verband met het aandeel

Beursnotering
Het aandeel van smartphoto group NV is genoteerd op NYSE Euronext Brussels.

. ISIN code: BE0974323553
. Stock code: SMAR
. Reuters code: SMAR.BR

Legal Entity Identifier (LEI)

LEI code smartphoto group NV: 529900EKGNL8HWTMTO81.

Deze code is een wereldwijde unieke code waarmee een onderneming geïdentificeerd kan worden. Met de LEI wordt het mogelijk voor toezichthouders om de contractpartijen van transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren.

In uitvoering van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1437 van 19 mei 2016 is bepaalde gereglementeerde informatie (zoals jaarverslagen en informatie inzake voorwetenschap) van de Europese genoteerde vennootschappen vanaf 1 januari 2017 beschikbaar via één Europees elektronisch toegangspunt. Dit toegangspunt verwijst onder meer naar de database opgezet door de FSMA (STORI), die de gereglementeerde informatie van de Belgische genoteerde vennootschappen bevat. De FSMA dient de identificatiecodes voor juridische entiteiten (LEI) te gebruiken om genoteerde vennootschappen te identificeren.

Aantal aandelen

Het totaal aantal aandelen bedraagt 3 941 950.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2017 besliste tot een
aandelenhergroepering volgens de ratio van één nieuw aandeel (ISIN BE0974323553) voor tien bestaande aandelen (ISIN BE0003663748) met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap.
Als gevolg van deze aandelenhergroepering is het totaal aantal gewone aandelen van smartphoto group
NV per 30 november 2017 gewijzigd van 39 419 505 naar 3 941 950 aandelen.