smartphoto group – Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 16 september 2015

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 17 september 2015
Openbaarmaking ontvangen kennisgeving

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Shopinvest NV, Beukenlaan 1, 9250 Waasmunster, een moederonderneming, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het percentage van het aantal gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten op 15 september 2015 de drempel van 15% van het totaal van de bestaande stemrechten heeft overschreden.

 

 

 

 

 

 

De ontvangen kennisgeving waarvan de informatie in dit persbericht is weergegeven, is beschikbaar op de corporate website van smartphoto group NV www.smartphotogroup.com onder de rubriek Investeerders/Transparantiewetgeving/ Transparantieverklaringen.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen, of wijzigingen hiervan, moeten – naar aanleiding van de Wet van 2 mei 2007 en de statuten van smartphoto group NV – verstuurd worden naar:
Maggy Van den Stock
e-mail:maggy.vandenstock@smartphoto.com

Voor aanvullende informatie

Stef De corte, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.98.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com      –   Internet:       www.smartphotogroup.com