smartphoto group – Openbaarmaking resultaten aandelenhergroepering

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 20 december 2017 – 14.30 uur –

Openbaarmaking van de resultaten van de 1-voor-10 aandelenhergroepering – 
Inkoop eigen aandelen – 

Zoals meegedeeld in ons persbericht van 14 november 2017 werd, overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 november 2017, een aandelenhergroepering volgens de ratio van één nieuw aandeel (ISIN BE0974323553 ) voor tien bestaande aandelen (ISIN BE0003663748) met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap doorgevoerd op 30 november 2017.

De fracties van de aandelen die uit de hergroepering ontstaan zijn, werden samengevoegd door Bank Degroof Petercam tussen 30 november 2017 en 15 december 2017.

De  nieuwe aandelen die resulteerden uit de consolidatie van deze fracties, in totaal 804 aandelen, werden door smartphoto group NV buiten enige georganiseerde handelsfaciliteit ingekocht aan EUR 16,4755 per aandeel (ISIN BE0974323553), zijnde voor een totaal bedrag van EUR 13 246,30.

Klik hier voor het volledige persbericht.