smartphoto group – Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders – Uitbreiding agenda

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 20 april 2018 – 13.45 uur –  

Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
– Uitbreiding agenda –

Overeenkomstig artikel 533ter Wetboek van vennootschappen werd de agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap smartphoto group, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op woensdag 9 mei 2018, om 14.00 uur, uitgebreid. De datum, het uur en de plaats van de vergadering zijn niet gewijzigd.

Het uitgebreide oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link: http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2018/jaarlijkse-algemene-vergadering-aandeelhouders-9-mei-2018/

en omvat:

 • Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met de uitgebreide agenda en voorstellen van besluit;
 • Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 6 april 2018;
 • De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2017;
 • Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): zie Jaarverslag 2017;
 • Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 18 tot en met pagina 56;
 • Het verslag van de Commissaris m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2017: zie Jaarverslag 2017 van pagina 61 tot en met pagina 67;
 • Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2017 van pagina 40 tot en met pagina 41;
 • De jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto NV (BTW 0447.697.065) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, met inbegrip van het verslag van de voormalige Raad van Bestuur voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, en het verslag van de Commissaris voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017;
 • De jaarrekening van de overgenomen vennootschap smartphoto services NV (BTW 0439.476.019) voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, met inbegrip van het verslag van de voormalige Raad van Bestuur voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017, en het verslag van de Commissaris voor de periode tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2017;
 • Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
 • Nieuw volmachtformulier met de oorspronkelijke en bijkomende agendapunten en uitleg omtrent het gebruik ervan.

Voor aanvullende informatie

Stef De corte*, CEO
smartphoto group NV
Kwatrechtsteenweg 160 – B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.99.10
E-mail: maggy.vandenstock@smartphoto.com    –   Internet: www.smartphotogroup.com
* Vaste vertegenwoordiger van Acortis BVBA