Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie –
Wetteren, 19 maart 2013,

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders –
De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 18 april 2013 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link,
http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Infovooraandeelhouders/Aandeelhoudersvergaderingen/2013/tabid/172/language/nl-NL/Default.aspx
en omvat:
• Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
• Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 19 maart 2013;
• Het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikels 604 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen;
• Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
• Volmachtformulieren;
• Uitleg gebruik volmachten.

Voor aanvullende informatie
Stef De corte, CEO
Spector Photo Group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B – 9230 Wetteren
Tel. +32 9 365 98 10

E-mail: maggy.vandenstock@spector.be – Internet: www.spectorphotogroup.com