Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag

PERSBERICHT – Wetteren, 5 april 2013,
Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
en
Beschikbaarheid jaarlijks financieel verslag –

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 8 mei 2013 om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link,
http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Infovooraandeelhouders/Aandeelhoudersvergaderingen/2013/tabid/172/language/nl
NL/Default.aspx
en omvat:
• Oproeping tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
• Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 5 april 2013;
• De statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2012;
• Het jaarverslag van de Raad van Bestuur m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2012;
• Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de statutaire jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31.12.2012;
• Het jaarlijks financieel verslag (conform artikel 12 K.B. van 14 november 2007): Jaarverslag 2012
• Het verslag van de Raad van Bestuur over de geconsolideerde jaarrekening 2012: zie Jaarverslag 2012 van pagina 20 tot en met pagina 52;
• Het verslag van het College van Commissarissen m.b.t. de geconsolideerde jaarrekening 2012: zie Jaarverslag 2012 van pagina 54 tot en met pagina 55;
• Het remuneratieverslag: zie Jaarverslag 2012 van pagina 37 tot en met pagina 39;
• Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
• Volmachtformulieren;
• Uitleg gebruik volmachten.

Het jaarlijks financieel verslag van Spector Photo Group NV: Jaarverslag 2012 is tevens beschikbaar op onze website via de volgende link:
http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Jaarverslag/Jaarverslag2012/tabid/173/language/nl-NL/Default.aspx

Voor aanvullende informatie
Stef De corte, CEO
Spector Photo Group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B- 9230 Wetteren
Tel. +32.9.365.98.10

E-mail: maggy.vandenstock@spector.be – Internet: www.spectorphotogroup.com