Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 mei 2013

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie –
Wetteren, 19 april 2013,

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders –

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 8 mei 2013 om 15 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160.

Het volledige oproepingsdocument is beschikbaar op onze website via de volgende link,
http://www.spectorphotogroup.com/Beleggers/Infovooraandeelhouders/Aandeelhoudersvergaderingen/2013/tabid/172/language/nl-NL/Default.aspx
en omvat:
• Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders met agenda en voorstellen van besluit;
• Het totaal aantal aandelen en stemrechten op datum van 19 april 2013;
• Het verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikels 604 en 560 van het Wetboek van Vennootschappen;
• Gedetailleerd overzicht rechten aandeelhouders;
• Volmachtformulieren;
• Uitleg gebruik volmachten.

Voor aanvullende informatie
Stef De corte, CEO
Spector Photo Group NV
Kwatrechtsteenweg 160
B – 9230 Wetteren
Tel. +32 9 365 98 10
E-mail: maggy.vandenstock@spector.be – Internet: www.spectorphotogroup.com