Trading update eerste kwartaal 2013

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 8 mei 2013,
Trading update eerste kwartaal 2013 –

Spector Photo Group –

E-commerce:

  • De bedrijfsopbrengsten bedragen EUR 6,1 miljoen;
  • (R)EBITDA daalt door opstartkosten voor nieuwe initiatieven.

Wholesale:

  • Stijging van de bedrijfsopbrengsten met 4,6% tot EUR 4,5 miljoen;
  • (R)EBITDA evolueert positief van EUR -0,12 miljoen naar EUR -0,02 miljoen (+82,4%).

Groep:

  • (R)EBITDA evolueert van EUR -0,55 miljoen naar EUR -0,67 miljoen;
  • Verdere afbouw van de rentedragende financiële verplichtingen met EUR 0,73 miljoen.

Segmentinformatie
Niet-geauditeerde cijfers, opgesteld in overeenstemming met IFRS

PB_20130508

Door het afstoten van de vennootschappen van de Retail Group, met name Hifi International SA en Photo Hall Multimedia NV en hun 100% dochterondernemingen, werden de vergelijkende cijfers voor het eerste kwartaal van 2012 overeenkomstig IFRS 5 herwerkt. De resultaten van de Retail Group werden opgenomen onder de ‘beëindigde bedrijfsactiviteiten’.

Beschrijving van de financiële positie
Het seizoensgebonden karakter van zowel de E-commerce activiteiten als de Wholesale activiteiten ligt aan de basis van de evolutie van de financiële positie.

Het balanstotaal kende een daling van EUR 39,60 miljoen eind 2012 naar EUR 34,02 miljoen eind maart 2013.

De belangrijkste elementen zijn de volgende:

  • De totale activa zijn ten opzichte van december 2012 met EUR –5,58 miljoen afgenomen door voornamelijk een daling van de vlottende handelsvorderingen en overige vorderingen met EUR 2,72 miljoen en een daling van de geldmiddelen en kasequivalenten met EUR 2,73 miljoen.
  • Het eigen vermogen is ten opzichte van eind 2012 in hoofdzaak afgenomen ten gevolge van het verlies over de eerste drie maanden en bedraagt per eind maart 2013 EUR 19,82 miljoen (EUR 0,56 per dividendgerechtigd aandeel).
  • De rentedragende financiële verplichtingen zijn verder afgebouwd met EUR 0,73 miljoen. Daarnaast zijn ook de handelsverplichtingen en overige verplichtingen gedaald met EUR 3,45 miljoen; de personeelsverplichtingen daalden licht met EUR 0,30 miljoen.
  • De solvabiliteit bedraagt 58,3% tegenover 52,8% per eind december 2012.

Beschrijving van de resultaten
smartphoto Group – E-commerce
De E-commerce activiteiten van de smartphoto Group omvatten alle activiteiten rond het aanbieden van fotoproducten aan de eindconsument.

De bedrijfsopbrengsten kenden een daling met EUR -0,7 miljoen. Naast een dalende trend van de fotoafdrukken, stegen de opbrengsten uit fotogerelateerde producten met in hoofdzaak fotoboeken,fotokaarten en fotogeschenken.

De crisis in het zuiden van Europa werd in het eerste kwartaal licht voelbaar, er werden echter reeds maatregelen genomen om de verkoop te stimuleren en kosten te drukken.

De REBITDA evolueerde van EUR -0,35 miljoen naar EUR -0,55. Omwille van het seizoensgebonden karakter van de activiteiten is het eerste kwartaal traditioneel verlieslatend.

De REBITDA werd negatief beïnvloed door opstartkosten voor nieuwe initiatieven naar websites voor retailers en het verder uitwerken van mobiele oplossingen voor smartphones en tablets.

smartphoto Group – Wholesale
De Wholesale activiteiten richten zich tot bedrijven of zelfstandige handelaars, met een mix van hardware verkoop en fotoproducten.

De bedrijfsopbrengsten stegen ondanks de moeilijke economische situatie in België.

De REBITDA evolueerde van EUR -0,12 miljoen naar EUR -0,02. Ook voor de Wholesale activiteiten is het eerste kwartaal traditioneel verlieslatend omwille van het seizoensgebonden karakter.

Door verdere kostenoptimalisatie werd toch een verbetering gerealiseerd.

Verwachtingen 2013 (1)
De smartphoto Group verwacht voor het volledige jaar 2013 een lichte omzetstijging bij gelijk blijvende rendabiliteit, ondanks aanhoudende negatieve economische omgevingsfactoren.

Spector Photo Group, profiel
Spector Photo Group is actief in 14 Europese landen en richt zich zowel tot consumenten als bedrijven. De aandelen van Spector Photo Group worden op Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0003663748, stockcode SPEC).

Spector Photo Group is actief in B2C E-commerce met betaalbare fotoproducten van hoge kwaliteit zoals fotoboeken, fotokaartjes, fotokalenders, foto op canvas en fotogeschenken, en dit onder de naam smartphotoTM.
smartphoto.biz richt zich met dezelfde producten tot bedrijven en organisaties die gepersonaliseerde producten willen aanbieden.

Het Wholesale segment positioneert zich als distributeur van fotohardware naar de zelfstandige handelaar die niet tot een franchise concept wenst toe te treden, en biedt hiervoor ‘à la carte’ diensten aan. Daarnaast levert ‘Spector by smartphoto’ binnen het Wholesale segment kwaliteitsfotoproducten aan zelfstandige fotografen.

smartphotoXL positioneert zich als de professionele aanbieder van visuele communicatie, presentatiesystemen en bedrukt textiel voor de business to business-klant en de gespecialiseerde wederverkoper.

Financiële kalender
29 augustus 2013(2) – na beurstijd – Halfjaarresultaten en halfjaarlijks financieel verslag 2013
24 oktober 2013(2) – na beurstijd – Trading update derde kwartaal 2013
6 maart 2014(2) – vóór beurstijd – Jaarresultaten 2013
14 mei 2014 – vóór beurstijd – Trading update eerste kwartaal 2014

Definities
REBITDA = Winst/verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten vóór niet-recurrente elementen gecorrigeerd voor afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
EBITDA = Winst/verlies (-) uit de bedrijfsactiviteiten gecorrigeerd voor afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
Solvabiliteit = Totaal eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Voor aanvullende informatie Stef De corte, CEO Spector Photo Group NV Kwatrechtsteenweg 160 B- 9230 Wetteren Tel. +32.9.365.98.10 E-mail: maggy.vandenstock@spector.be – Internet: www.spectorphotogroup.com

(1) Deze persmededeling bevat toekomstgerichte gegevens die gebaseerd zijn op de huidige interne ramingen en verwachtingen. De toekomstgerichte verklaringen bevatten inherente risico’s en gelden enkel op datum waarop ze worden gemeld. Het kan niet worden uitgesloten dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte verwachtingen die in dit bericht zijn opgenomen. (2) Indicatieve data

This press release is also available in English.