smartphoto group – Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 13 oktober 2017 – 12.00 –
Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De Raad van Bestuur van smartphoto group NV nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 160, op dinsdag, 14 november 2017 om 17.30 uur, en desgevallend op maandag, 4 december 2017 om 10.00 uur, indien op de eerste vergadering het door de wet vereiste quorum om geldig te beraadslagen en te besluiten niet werd bereikt.

De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen om te beslissen over de vereenvoudiging in de structurele organisatie door de fusie door overneming van smartphoto services NV door smartphoto group NV, gevolgd door de fusie door overneming van smartphoto NV door smartphoto group NV en tenslotte de afsplitsing van de ICT-afdeling van DBM Color NV naar smartphoto group NV. Daarnaast zal de Vergadering beslissen over een 1 voor 10 aandelenhergroepering met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de vennootschap, alsook over het ontslag en benoeming van een bestuurder.

Het volledige oproepingsdocument, inclusief de bijhorende documenten, is beschikbaar op onze website www.smartphotogroup.com via de volgende link:

http://www.smartphotogroup.com/investeerders/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen/aandeelhoudersvergaderingen-2017/buitengewone-algemene-vergadering-aandeelhouders-14-november-2017/

Klik hier voor het volledige persbericht.