smartphoto group – Vereenvoudiging organisatie en aandelenhergroepering goedgekeurd

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie – Wetteren, 14 november 2017 – 18.30 –

Vereenvoudiging organisatie en aandelenhergroepering goedgekeurd – 

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van smartphoto group NV (de “Vennootschap”) van 14 november 2017 heeft beslist tot de vereenvoudiging in de structurele organisatie door de fusie door overneming van smartphoto services NV door smartphoto group NV, gevolgd door de fusie door overneming van smartphoto NV door smartphoto group NV en tenslotte de afsplitsing van de ICT-afdeling van DBM-Color NV naar smartphoto group NV.

De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van smartphoto services NV, gevolgd door de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van smartphoto NV door smartphoto group NV zullen juridische uitwerking hebben op 1 januari 2018. De vennootschappen smartphoto services NV en smartphoto NV zullen vanaf voormelde datum ophouden te bestaan. De partiële splitsing door overneming van DBM-Color NV waarbij alle activa en passiva, rechten en verplichtingen met betrekking tot de ICT-activiteiten van DBM-Color NV worden overgenomen door smartphoto group NV, heeft eveneens juridische uitwerking op 1 januari 2018.

Daarnaast heeft de Vergadering ook zijn goedkeuring gegeven over de 1 voor 10 aandelenhergroepering met betrekking tot alle uitstaande aandelen van de Vennootschap.

Klik hier voor het volledige persbericht.