smartphoto group_Openbaarmaking transparantieverklaringen

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie _ Wetteren, 1 juli 2016 – 12.20u _ Openbaarmaking transparantieverklaringen

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgevingen openbaar:

Kennisgeving door smartphoto group NV
Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon.
Smartphoto group NV, Spector Coördinatiecentrum NV en Alexander Photo SA, hebben de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)  ingelicht dat de drempel van 3% van het aantal gezamenlijk stemrechtverlenende effecten op 27 juni 2016 werd onderschreden.

Kennisgeving ontvangen op 29 juni 2016
Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon.
INFESTOS HOLDING D BV, Oldenzaalsestraat 500, NL 7524 AE Enschede, een moederonderneming, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het aantal gezamenlijk verworven stemrechtverlenende effecten op 27 juni 2016 meer bedraagt dan de drempel van 10%.

Klik hier voor het volledige persbericht.