smartphoto group_Openbaarmaking kennisgeving ontvangen op 4 juli 2016

PERSBERICHT – Gereglementeerde informatie_Wetteren, 5 juli 2016 – 17.40u_Openbaarmaking transparantieverklaring

Krachtens artikel 9bis van de statuten van smartphoto group NV dient elke houder van stemrechtverlenende effecten kennisgeving te verrichten wanneer de gehouden stemrechten verbonden aan de stemrechtverlenende effecten de drempels van 3%, 5%, of enig veelvoud van 5% van het totaal van de  bestaande stemrechten bereiken, over- of onderschrijden.

Conform artikel 14 en artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, maakt smartphoto group NV volgende kennisgeving openbaar:

Kennisgeving ontvangen op 4 juli 2016
Kennisgeving door een persoon die alleen kennis geeft.

Gerard Groes, Straten 15, NL 5688 NJ Oirschot, heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en smartphoto group NV ingelicht dat het aantal gezamenlijk verworven stemrechtverlenende effecten op 27 juni 2016 minder bedraagt dan de drempel van 5% (passieve drempeloverschrijding).

Klik hier voor het volledige persbericht.